Filmu un diapozitivu skeneri

Васильев А. Н.

Filmu un diapozitivu skeneri Tam piemоt autofokusзрanвs iespзjв skanзрanas laikв, kas nodroрina perfektu asumu. Tiem nav iespзju skanзt filmas rulli, bet tie var papildus skenзt arо fotogrвfijas. Komplektв nвk SilverFast Ai 6. Latvijв рвds serviss nav pieejams, bet вrzemзs un Krievijв tas ir populвrs un ar нimikвlijвm tumрajв istabв uzdrukвta bilde. Lыk standarta izmaksas skanзрanai iekр jvk.

Tas пauj skenerim strвdвt daudz klusвk un вtrвk. Nesen iegвdвjos papildus Reflectai plaknes skaneri Canon F ar led lampвm. Filmu skanзрana notiek ar filmu strзmeпu turзtвjв jeb rвmо. Tas ir domвts profesionвliem fotogrвfiem un grafiнiem, lai pзc iespзjas вtrвk darbotos un aizтemtu mazвk darba vietu. Tas atbalsta 35mm filmas ruппa skanзрanu un auto filmas loksnes ielвdзрanu. Tas var pat skanзt audumus un rentgena uzтзmumus. Bildes var bыt saglabвtas 3F failu formвtв, kas lоdzinвs RAW failiem digitвlвm kamerвm.

Загрузка...

Tam ir x optiskв rezolыcija. Atbalsta 35mm, un , diapozitоvu formвtus. Epson Perfection V Photo skeneris ar dpi rezolыciju ir spзcоgs flatbed skeneris, kas spзj dot patstвvоgi labu kvalitвti un krвsu precizitвti. Apskatоsim gada populвrвkos foto skenerus daювdu cenu kategorijвs. Tвlвk parunвsim par ро gada populвrвkiem filmu un flatbed skeneriem. Tas spзj skanзt ar dpi rezolыciju ar 4.


Top 10 Things That Keep Me Awake at Night

Registration is now closed

Epson Perfection V550 Scanner

Listening to shame

Увлекательное:

Filmu un diapozitivu skeneri
Skenз arо filmas, bet priekр veciem diapozitоviem рis nebыs оstais. Var vidзji paskaitоt cik mзnesо tiek tзrзts ieskanзрanai un varbыt bыs izdevоgвk рo naudu ieguldоt skenera iegвdei. Maksimвlв skanзjamв virsma ir 30x40cm. Bildes var bыt saglabвtas 3F failu formвtв, kas lоdzinвs RAW failiem digitвlвm kamerвm. Komplektв nвk filmu turзtвjs priekр seрiem 35mm filmas kadriem.


Filmu un diapozitivu skeneri
Maksimвlв rezolыcija ir dpi. Pзc apstrвdes digitвls fails tiek iegыts atpakaп filmв neprasiet kв. Skenerim ir USB 2. Tas spзj noskanзt 35mm slaidu 40 sekundзs, bet 15x22cm negatоvu sekundзs.


Filmu un diapozitivu skeneri
Tвlвk parunвsim par ро gada populвrвkiem filmu un flatbed skeneriem. No digitвlвs fotogrвfijas paтemtв tвs burvоba, bet izmantojot foto filmu. Sвkuma filma tiek noskanзta iegыstot digitвlu failu, tad apstrвdвta attiecоgi vajadzоbвm. Tam ir iespзja skanзt un tыdaп nosыtоt failu drukврanai bez datora, kв arо LAN interfeiss.


4 thoughts on “Filmu un diapozitivu skeneri”

  1. Я считаю, что Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, пообщаемся.